מלגה ללומדים בפריפריה (ייעוד 44)

גובה המלגה: גובה המלגה עומד על סך של 11,296 ש"ח נכון לתשפ"ד (גובה שכר לימוד אוניברסיטאי).
למי זה מתאים: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי
תנאי קבלה: משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שמילאו את מלוא תקופות השירות הנדרשות בחוק. •מסיימי שירות לאומי-אזרחי, ששרתו במשך 12 חודשים, יהיו זכאים למלגה של עד מחצית משכ"ל אוניברסיטאי (הנקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה) עבור ההטבה במסלול לומדים בפריפריה בלבד.
התנדבות: ללא התנדבות
מועד אחרון להרשמה: 30/08/2024

מה עוד כדאי לדעת על המלגה?

תקופת זכאות

  • הזכאות למלגה הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר
  • חיילים בודדים משוחררים יהיו זכאים למלגה 10 שנים ממועד שחרורם
  • משרתי מילואים פעילים יהיו זכאים עד 10 שנים ממועד שחרורם

מהו גובה המלגה?

השתתפות במימון שכר לימוד, ללומדים במוסדות לימוד מזכים באזורי סיוע-לשנת הלימודים הראשונה בתואר ראשון בלבד.
גובה המלגה לא יעלה על סכום של 11,296 ₪ נכון לתשפ"ד (גובה שכר לימוד אוניברסיטאי).

אופן קבלת המלגה

הדיווח אודות הלומדים, מועבר אל האגף והקרן לחיילים משוחררים באופן שוטף, בסוף הסמסטר הראשון, ממוסדות הלימוד המזכים ובהתאם נפתח למועמדים למלגה כתב התחייבות שיש למלא באזור האישי באתר האגף והקרן.

* לשאלות ניתן לפנות לספיר רכזת חיילים משוחררים – 073-213-7738

לפרטים נוספים על המלגה והרשמה היכנסו לקישור המצורף

זקוקים לעזרה או סיוע בהרשמה? בואו להתייעץ עם רכזת השכלה גבוהה: