על המרכז

מרכז הצעירים הוא מרכז משולב שמיועד לתושבי העיר: יצירת קהילה צעירה (בגילה וברוחה), ופיתוח הון אנושי, סיוע בלימודים גבוהים ובתעסוקה וקליטה איכותית של המשפחות החדשות בעיר.
המרכז מהווה בית, לובי ובמה ליוזמות חברתיות, מעורבות חברתית אירועי תרבות ועוד. ייחודו וכוחו של המרכז מצוי ביכולתו להיות קשוב לצרכי התושבים בכלל והצעירים בפרט.

החזון

צוות המרכז שוקד מידי יום על פיתוח וקידום תחומים אלו תוך מתן מענה מקצועי והצמדות לחזון המרכז:
"המרכז יפעל בדימונה לחיזוק וקידום האוכלוסייה בכלל והצעירים בפרט, תוך הבנת ההקשר האזורי בתחומי התעסוקה, השכלה, תרבות ומעורבות התושבים ויאפשר לאוכלוסייה לבחור ולבנות את עתידה בעיר."

אנחנו על המפה

דבר ראש העיר ומחזיק תיק הצעירים:

ראש העיר

מר בני ביטון

מרכז הצעירים בדימונה הוא מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים מדהים

מחזיק תיק הצעירים

מר יהודה בצלאל

מתוקף היותי חבר מועצה, אני מחזיק את תיק הצעירים ומלווה באופן אישי את פעילות מרכז הצעירים בכלל ומשפחות צעירות בעיר בפרט.

מאז היבחרי למועצת העיר, נחשפתי למשפחות צעירות רבות בעיר אשר בעלו בפניי את החשיבות בחיי קהילה עשירים ותרבות פנאי נגישים ואיכותיים. מרכז הצעירים פעיל במהלך כל השנה ומציג פעילות ענפה בתחומי ההשכלה, הכשרות, תרבות, פנאי, צמיחה דמוגרפית ועוד.

אני מזמין אתכם להצטרף לקחת חלק פעי בפעילות העיר והמרכז.